רשימה או טבלה: T-S NS J403

רשימה או טבלה T-S NS J403

תגים

תיאור

List of 24 persons to be solicited for contributions, headed by the judge and overseas trader Abu al-Mufaddal and the banker Abu Ishaq b. Tiban. Abu al-Mufaddal might refer to the scholarly merchant Nethanel b. Yefet, a nephew of the Nagids Yehuda and Mevorakh, who bore the same by-name. He was believed to be very influential with the viceroy al-Malik al-Afdal. He signed documents in 1098 and died in or shortly before 1121. (Information from Mediterranean Society, II, pp. 477-478, App. C 18)

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. מולאי אלשיך אבו אלמפצל חט רח
 2. אלשיך אבו סחק בן טיבאן
 3. וולדה
 4. אלשיך אבו אלחסין אלכאתב
 5. אלשיך אבו אלחסין אלצירפי
 6. צהרה אלכהן אבו עמראן
 7. צהרה אבו אלפרג אלבזאז
 8. אבו יעקוב אלימני
 9. אבו אלכיר בן נחום
 10. צהרה [[אלנ]] אלרפא
 11. אלשיך אבו אלפרג [י]שועה
 12. יעקוב אלכהן צהרה בן אלחזן
 13. אבו [אל]עלא בן אלוצטי (=אלואצטי)
 14. ס]עד אל[צב]אג (או: אל[זג]אג) [[.ק.]]
 15. י[ו]סף בן [מח]אסן צדקה אלעטאר
 16. אבו סעד אלזילוסי אלמקדסי
 17. אבו אלמנא בן דאוד אלעטאר
 18. אבו סר[ו]ר בן כליל
 19. אברא[הי]ם בן נציר
 20. בן סלימאן אלעטאר
 21. סלאמה אלעטאר
 22. אלשיך אבו אלכיר בן יחיי

תרגום