רשימה או טבלה: T-S NS J251

רשימה או טבלה T-S NS J251

תגים

תיאור

Accounts of weekly expenditure of a type similar to App. B 41-43, 49, and also in the hand of Shelomo b. Eliyyahu. A clean copy for three weeks, always opening with the amounts collected by two persons: first week, two laymen; second,the beadles Tahir and Mahasin; third, Tahir and the cantor Abu al-Majd. Cash was 74 dirhams in the first week, 32 1/2 in the third. Here too the standard price for bread was 1 dirham for 10 pounds, since in the second week 9 loaves of bread were resold for 7/8 dirhams. In the second week, a loan of 10 dirhams had to be taken from the judge Hananel to cover the expenses for the bread, and in the third, another loan from a different source. (Information from Mediterranean Society, II, p. 461, App. B 77 [dated to 1200-1240]).

T-S NS J251 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. שׁבת שׁפטים ביד אלשׁיך אלמבין אלכהן
 2. עא וביד אלכהן ר' חלפון
 3. ג
 4. כבז רסום אלנזיר ללקדוס ללכניסתין
 5. יו ½ לב א א
 6. נגארין לדאר חסין בן אללבאן אליהוד
 7. ו
 8. לרסול אלמחרס וליוסף אלמצרי ולגהתין מחקו//קין//
 9. א ג א 1/12 א
 10. אלפאצל
 11. יא
 12. שׁבת כ[י תצא ביד] אלגאבי מחאסן אלשׁמשׁ וטאהר
 13. לב ½
 14. ואקתרצנא ען ר' חננאל תתמה תמן אלכבז
 15. אלפאצל י דרא
 16. א
 17. שׁבת והיה כי תבא טאהר ובו אלמגד
 18. לו ½
 19. כאן פצל מן שׁבת כי תצא ט ארגפה כבז אבעתהם
 20. ½ ר ת
 21. וכאן ענדי פצלה איצא יסירה תדברה
 22. ובקי עלינא לד אשׁכאץ [ר] יפתח ור' מנשׁה
 23. ור' ישׁועה ובו אלפ[צ]ל אקתרצת להם ח דרא'
 24. עלי דרא' [אלד]י עין אלשׁיך אלנגיב אבו אלסרור

תרגום

T-S NS J251 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J251: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.