רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S NS J221

רשימה או טבלה T-S NS J221
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  O. Vaza, "ההקדש היהודי על-פי מסמכי הגניזה הקהירית‎" (in Hebrew) (PhD diss., n.p., 1991).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • no. 71, pp. 262-265
  • no. 71, pp. 262-265
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה