רשימה או טבלה: T-S NS J221

רשימה או טבלה T-S NS J221

תגים

תיאור

Communal records, perhaps defective, consisting in payments to specified persons (all in promissory notes, ruq'a), to three officials, for bread, and for the transport of palm branches (for Sukkot). Sept. 24, 1219, two days before the first Sukkot holiday. (b) Complete accounts of revenue and expenditures on Sept. 29, 1219, the eve of the concluding Sukkot holiday (officials, bread, some needy persons). (MR Cohen: hand of Shelomo b. Eliyyahu) [(c) = App A 152 an addition in Arabic characters in which a lazzām, or revenue farmer, leases a vineyard from the community against a weekly payment of 10 dirhams. Normally one would expect yearly or half-yearly, but in that period (1219), when the community was always short of funds, weekly revenue, even though small, was welcome (Mediterranean Society, II, p. 430)]. (Information from Mediterranean Society, II, p. 452, App. B 48)

T-S NS J221 1r

1r

תיעתוק

O. Vaza, "ההקדש היהודי על-פי מסמכי הגניזה הקהירית‎" (in Hebrew) (PhD diss., n.p., 1991).
 1. ומן אלשיך אלתקה בחצרה סיידנא ירום הודו
 2. יום אלג' אלתאלת עשר מן תשרי אתקלא לש' והו רגב
 3. כח ור
 4. אלמצרוף חמל גריד ביד אלשמש לעטיה
 5. ג דרא'
 6. לאלמאירקי ברקעה
 7. ג
 8. אהל בן חאתם ברקעה
 9. ב
 10. יוסף אלכהן ברקעה
 11. ב
 12. קר... בן ר[.]א ברקעה
 13. א
 14. ועגז מזונות
 15. יח ½ ור
 16. תפצילהא אן אלמזונות
 17. ללחג מג ר
 18. כבז אלחזן אבו אלטאהר
 19. ל ט ½ ב
 20. ................] אלמבין

torn off

to the left, Arabic writing = C

תרגום

T-S NS J221 1v

1v

verso

 1. קבצת יום ערבה והו יום אלארבעא מן אלתקה

[שוליים: ומן סת כפא יום ערבה ג דרא']

 1. ברקעה כאן סיידנא כתבהא לה מן קבל
 2. אמר אן נצרפהא מנהא רסומאת מ' דרהמ/א/
 3. אלכדאם מן דלך אלחס אלחזן ר ידותון שמש בו אלטאהר
 4. ז ב
 5. שמש בו אלמחאסן ר יפתח בו אלפצל אלמבין
 6. ב ב ½ ב ב
 7. ר' ישועה ר` משה אלמנקי בן אלחזן כליל
 8. ב ב ד א
 9. מחאסן צפצאק אלאסמר אלמגרבי מכארם אלדי אשאר בה אלקז.
 10. א ½ ב א ½
 11. אלמזונות של מועד ל מכרם [[לג ½ ]]
 12. כט ½
 13. וען ה ארטאל זית יום ערבה לכניסה אלשאמין באמר סיידנא שמ'
 14. ד ½ ר
 15. אשתרית מן אלכבז לט רגיף ללילה חג שמיני עצרת
 16. וחמולה אלכבז ט דרא'
 17. וכבז וכבז אלגמלה מן תמן
 18. יא ר יד ר כד ½
 19. אלמאירקי ר נמר חמאת אלנזיר
 20. א ½ ½ ת ד ת
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J221: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.