רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S Misc.8.9

רשימה או טבלה T-S Misc.8.9
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  • no. 59