רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S K15.94

רשימה או טבלה T-S K15.94
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל digital edition