רשימה או טבלה: T-S K15.94

רשימה או טבלה T-S K15.94

תגים

תיאור

List, long, irregularly written, mostly effaced, of males. In many cases sums like 1/3, 1/4 (dinars) 5 qirats added; in other instances, a well-to-do person such as the prominent banker Abu al-'Ala b. Sha'ya stands security (II, approx. l. 27). In several places the words 'may God have mercy upon him' are added, meaning the capitation tax had to be paid for persons who had died in debt to the state. (Information from Mediterranean Society, II, p. 455, App. B 59; verso = App. C 14)

T-S K15.94 1v

1v

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. ............................]ה רבע דינר
 2. .....].ים..ל.. חסן בן אברהים
 3. [רב]ע דינר רבעי
 4. ....]ב צדר[י] הבה בן בשר אבו לבוה
 5. [ת]מן ד
 6. ....]..לם אל..[..] [....]ף. [א]לטיב ד.ר.
 7. .....]מי .[..].בר..] ..ם.. אב....יום אלרבעה [כך]
 8. תמן דינר
 9. ...]ב. זהרה אב]רהים בן צדקה
 10. ...א]לחלאל הבה בן נחום
 11. אבו זביב [...].ד מפרג ובנה סעדאן תבת בן [יו]סף אלטוף
 12. הרון בן יהודה אלמערוף סהיל סלימאן לבא? אעלא
 13. ..........
 14. יוסף בן דויד אל....
 15. לה רבע דינר
 16. וח[י]ש בן עלון רומלי? ברכאת כקלהוי? ...]ר.סי
 17. .......בו. בן
 18. בן עמר פי צמן.הים? עמה ..היב בן עפיה
 19. לה סדס דינר לה רבעי ... אבו .....
 20. סלאמה בן בשר אלמעלם סבעא בן יעקוב מעל[ם
 21. לה ה קראריט ליתאי
 22. ....ך בן אלטביבה הבה בן יוסף א[בו] יעקוב ראמילי
 23. ..אלצאיף ה קראריט ונצף סידאת בן עב[ד] אלסלם
 24. סלימאן בן יעקוב ... לה תמן דינר
 25. יוסף בן ......אגדבי? [[מוס]]
 26. פר.[........].... כלף בן [[א]] סלימאן דו מג.
 27. ....ג[........] צדקה בן [ח]סנה ום....
 28. ........
 29. אברהים בן ...[..].... מרת? ..גם[י]לה נצף ..
 30. יוסף בן יעקוב אל.... ..ן אלשיך אבי אלעלא בן שעיא
 31. בן יעקוב
 32. אברהים בן יוסף בן ... ...בן קידי
 33. .ברך בן יוסף אל... ...אלא.......
 34. ..........
 35. הב[..]...........בן סלמה בן ם.......
 36. ש..[........... מר..........יום
 37. לה נצף דינר רבע?
 38. ................. יוסף אלתפליסי סעדן אלחזן
 39. חסן בן פרג ...... פצל אלערג לה רבע דינר לה רבע דינר
 40. בן אלטארמה .... ד
 41. לה רבע דינר רבע דינר הלאל אלסלאן
 42. אברהים אלדובג לה רבע דינר
 43. אסחק אלס.... בן שלמה לה רבע דינר אברהים בן סלאם
 44. [ן]צף ורבע אלם.ר לה רבעי לה רבעין
 45. [...........[ צאלח אל..... יוסף בן אברהים פי צמן
 46. רבעי[ן] בן אלג...
 47. ........אין ג

תרגום

T-S K15.94 1r

1r

verso

 1. אסחק בן ....אלללדקי מחבוב אלמגרבי ואבנה
 2. לה רבע דינר להם נצף דינר
 3. בן מ[.......]יוסף בן אל.... כלוף בן נבאת
 4. תמאן [ד]רהם לה [ת]מן דינר לה רבע ותמן
 5. אלע.. בן פרג אלבל..
 6. לה [רב]ע ....
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K15.94: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.