רשימה או טבלה: T-S K15.17

רשימה או טבלה T-S K15.17

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Nine entries, names of recipients of alms, on vellum in huge calligraphic letters, such as 'two freed women, two persons from Hijaz, two from Sahrajt [Egypt], the daughter of Mishael,' accompanied by numbers ranging from one to six. (Information from Mediterranean Society, II p. 442, App. B 10, dated 1040-1060)

T-S K15.17 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
  1. אבו עלי ג סולימאן ג בנת
  2. מישׁאל א צהרגתיין ב
  3. בנת אלזיק א גאריה חכים
  4. א בן מסלם א עתאקתין ב
  5. חזאנין ו

תרגום

T-S K15.17 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S K15.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.