רשימה או טבלה: T-S Ar.54.21

רשימה או טבלה T-S Ar.54.21

תגים

תיאור

Recto: List, eleven names preserved, each donating the same amount (1 dinar), including a perfumer/druggist, a banker, a kātib, and two purveyors (mūrid) to the mint. Dating: ca. 1140s CE, per Goitein. Bū Naṣr al-Mūrid here is likely identical with the one mentioned in BL OR 5549.5 (PGPID 34013). (Information from Mediterranean Society, II, App. C 27.)

T-S Ar.54.21 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. הבה אלמורד [
 2. בו נצר אלמורד א
 3. אלחלבי אלצבאג א
 4. ברכאת בן אלדקלאץ א
 5. מסלם אלעטאר א
 6. אלשיך בו אלפכר בן אלרב א
 7. בו אלפרג אלכהן אלצירפי א
 8. אבו סעד בן אלדמשקי א
 9. אבו סעד בן נחמן א
 10. אבו סעד אלכאתב //קריב אלנאמן// א
 11. אבו סעד בו אלמני בן מטרוח א
 12. אבו [...................

תרגום

T-S Ar.54.21 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.54.21: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.