מסמכים קשורים מסמך משפטי: Yevr. III B 637

מסמך משפטי Yevr. III B 637