רשימה או טבלה: ENA NS 77.242

רשימה או טבלה ENA NS 77.242

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

List (fragment) of recipients, including the phrase "he should be checked out" below the name of "the acquaintance of the son of Da'ud" and "the acquaintance of the son of the dayyan of Barqa. This reflects a system of verification of public charity in Fustat. Verso has Avraham al-Iskandrani and others. ENA NS 77.47 seems to be part of the same list. (Information from Cohen, Poverty and Charity in the Jewish Community of Medieval Egypt, p. 99)

ENA NS 77.242 1

1

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. ....].ה אבו אלק...
 2. מערפה בן דאוד
 3. ויכשף ענה
 4. מ]ערפה בן דיאן ברקה
 5. ו]יכשף ענה [
 1. verso
 1. ר' אלעזר בן שלאל? .....[
 2. אברהם אלאסכנראני
 3. בן חבאש?
 4. ברכאת אלרואס
 5. .[.]..

תרגום

ENA NS 77.242 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 77.242: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain