רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: ENA NS 2.3

רשימה או טבלה ENA NS 2.3
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 3. ציטוט
  Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
  כולל digital edition