רשימה או טבלה: ENA NS 2.3

רשימה או טבלה ENA NS 2.3

תגים

תיאור

List of contributors, including several moneychanger/bankers, a Ben Netira, a ghulam (slave-boy or factor), 'two foreigners', a broker (dallal), a parnas, a Marwan.

ENA NS 2.3 3

3

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

Recto

 1. מסלם נצף
 2. אלדלאל
 3. אלמעלם
 4. אלצירפי נצף
 5. אלשיך אבו סרור א
 6. מנגא א
 7. מולאי אלפרנס א
 8. אלשיך אבו אלפרג א
 9. אלשיך אבו אלכיר נצף

מבארך

 1. אלשיד אלסלאמה נ[צף]
 2. אבו נצר נצף
 3. אבו סעד אלכהן נצף
 4. אבו אלפצל אלשראב י נצף
 5. מנגא נצף תמאם נצף
 6. אבו אלפצל נצף
 7. מרואן וכלף א
 8. אבו אלמנא אלצבאג נצף
 1. .[..אל]סגלאת נצף
 2. מולאי אבו אלחסן עלאןן נצף
 3. שי׳ יוסף נצף
 4. אלשיך אבו סרור נצף
 5. אבו אלחסין בן בנאי נצף
 6. יוסף בן עזרה נצף
 7. מנצור אלזגאג נצף
 8. אבו אלפצל אלצבאג נצף
 9. אלשיך אבו אלפרג
 10. 10٠ אלצירפי א

תרגום

ENA NS 2.3 4

4

Verso

 1. בשמ׳
 2. אלשיך אבו אלמפצל א
 3. מולאי אלתפארת
 4. אלשיך אבו אלבשר רבע די׳
 5. אלשיך אבו סהל ב
 6. אלשיך אבו נצר
 1. אלשיך אבו סחק א
 2. אלעטאר א אלעטאר
 3. אלשיך אבו אלחסין א
 4. אלשיך אבו סחק ג ד׳
 5. בן טיבאן וולדה
 6. אבו עמראן נצף
 7. בן מגן
 8. אתנין גרבא א
 9. ר׳ כיאר [.] [[יעקוב אלחרי]]
 10. אלשיך אבי יעקוב א
 11. סבאע ואכוה ב
 12. ר׳] שמואל א
 13. אלשיך אבו אלעלא.אעי א
 1. בן נטירא א
 2. אלדמ[יאטי
 3. לכהן אבו אלחי נצף
 4. יעקף נצף
 5. יוסף גלאם אלשיד אבו עלי נצף
 1. בן נציר
 2. אלממחה נצף
 3. ר׳ צדקה אלכהן א
 4. אבו סעיד א
 5. ולד ר׳ י..
 6. בן אבו שר אלאבזא? די׳
 7. בן אלצירפי אבו אלפרג א
 8. בן מרדוך אלכהן א
 9. ברכאת אלכתאנ י נצף
 10. אבו עלי אלדמשקי נצף
 11. אלכהן אלבלביסיא
 12. אבו נצר אלעכאוי נצף

ENA NS 2.3 2

2

ENA NS 2.3 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 2.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain