רשימה או טבלה: ENA 4100.9b

רשימה או טבלה ENA 4100.9b

תגים

תיאור

List of contributors to the poor. Coptic numerals.

ENA 4100.9b 1

1

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. [ול]ד סלימאן אבן טייב
 2. 1
 3. [א]ברהים אלכיאט
 4. 1 ואכוה עוי
 5. הבה אבן מנצור
 6. 1 אלכבאז
 7. מנגא אבן יעקוב
 8. יעקוב אבן אבו [.....]
 9. ½ אלקזא[ז]
 10. אבו אלמנא אלשראב[י]
 11. ½ עזי
 12. יוסף אבן נציר
 13. ½ שראבי
 1. סלימאן אבן אלעודי
 2. ועמה ואולדה
 3. ½ 5
 4. בהא אבן מעאני
 5. 1
 6. אבו אסחאק אבן
 7. מצמון

תרגום

ENA 4100.9b 2

2

torn off here verso

 1. אבו אלפצל
 2. 1 אלמד.[.]
 3. אברהים אבן סלימ[אן]
 4. ½ 1 ואכו[ה]
 5. מוסי אבן אבו אלפכר
 6. ואכוה נזיר
 7. 2
 8. אלמופק אבו אלסרור
 9. ואולאדה 8
 10. אבו סעד ואכוה
 11. 2
 12. אבו אלמגד וולדה
 13. 1
 14. אל[..].ס [.....]
 15. [מנ]צור אלטבאך
 16. ½ 1 ושריכה
 17. [י]וסף אלצבאג וולדה
 18. ½ 1
 19. אבו סעד וולדה
 20. 1 צבאג
 21. אבו אלפרג [.......
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4100.9b: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain