רשימה או טבלה: ENA 2591.6

רשימה או טבלה ENA 2591.6

תגים

תיאור

Collection for the capitation tax - jibayat al-jawali (verso) (for the 6th week of the liturgical year, usually falling in November). As the very small sums show, these were not payments to the government, but contributions toward the capitation tax of the poor. The collection was made on a Thursday (21 persons) and the subsequent Friday (15). Sums: 1 gave 11/2 dirham wariq, 13 gave 1 dirham, 3 gave 3/4 dirham, 12 gave 1/2 dirham, 2 gave 1/4 dirham, and 5 unclear or not preserved. All these sums together would not make the total of the yearly capitation tax required from one man. Because of the extreme poverty of the population, the tax was collected in installments. The fraction rendered 1/3 is represented by a 'v' on its side with a dot in the middle and another on top ( like an abbreviation mark); a 'v' on its side without a dot in the middle I think is 1/2 [half an 'alef]. The common Coptic slash is also used for 1/2. (Information from Mediterranean Society, II, p. 505 App. C 128)

ENA 2591.6 2

2

תיעתוק

[unknown source]‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. גבאיה אלגואלי ש׳ ואלה תלדת יצا
 2. אבי אלפכר לוי עטאר ורק
 3. ולדה אבי אלפצל ורק ⅓ ½
 4. //אולאד אלעודי// ⅓ ½
 5. אבו עמראן לוי עטאר
 6. אבו עמראן כהן עטאר 1/3
 7. אל]מבין בן מנגא צירפי 1/3
 8. אלס]דיד אבו נצר גארה א
 9. אלמכין בן אלנפיס נע א
 10. אבו אלחסן נקאד ⅓ ½
 11. ר׳ שמואל בן אלדיאן זל ½ 1/3
 12. אל...בן נאגי א
 13. אבו מנצור בן נפיע 1/3
 14. אבו עלי בן כרם א
 15. בו מנצור אבזארי ⅓ ½ ...
 16. בו אלעז כחאל א
 17. אבו מנצור בן אלשבוי ⅓ ½ 1/3 ¼ (?(
 18. אלכהן בן אלנגיב צירפי ר׳
 19. אלתקה הבה דרב אלבקלין 1/3
 20. בו אלעלא ושריכה 1/3
 21. מפצל צאיג וולדה א
 22. יעקוב ביאע ר׳
 23. ג ½
 24. יום אלגמעה
 25. בן אלנגי[ב] אלמשמיע א
 26. אלרצו[י] ב[ן] אלכהן א
 1. אולאד אלעודי נקרה [[א]]//ורק א ½ //
 2. פכר אלדולה כהן א
 3. אלחבר אבו אלעלא ½
 4. אלרשיד אבו אלפצל ½
 5. אל[ס]דיד אבו נצר עלי ½
 6. [[בו מנצור בן]] צפי ½
 7. שביב ½
 8. אולאד נפיע א
 9. אולאד אללבדי א
 10. אלמ...סמוול ½
 11. ולי אלדולה א
 12. בשר מן רסתיה? ½
 13. דפע. ורק
 14. סלימאן צבאג ½
 15. אבד...
 16. אלת.. א

תרגום

ENA 2591.6 1

1

Recto

 1. מנצור [..[..٠٠..ל ורק 1/3
 2. עזיז? א ½
 3. אבו אלמנאשר אבו אלהדב
 4. אבו עמראן בן אלע...
 5. אכוה אב[ו] ס[...] ½
 6. אברהים [..]מ[.] 1/3
 7. מחפוט בן אל..ב. 1/3
 8. אבו עלי בן בקא [.]
 9. אבו אלפצל כהו בן אל.מיד ⅓ 10 [א]ל..לף? (1/3 name in Arabic
 10. אלתקה הבה חמאם צירפי 1/3
 11. גארה בקא 1/3
 12. אבו אלעז גארה 1/3
 13. אבו אלעלא לוי עטאר 1/3
 14. אבו אלפצל 1/3
 15. מפצל ..ל.. ⅓
 16. ולד[ה] ר
 17. יוסף צבאג 1/3
 18. כהן מעמר 1/3
 19. בן אלקוצי 1/3
 20. מכארם כחאל 1/3
 21. אלסדיד בו נצר נקאד 1/3
 22. אלתקה אלרחבי 1/3
 23. אבו אלפכר לוי צירפי 1/3
 24. אלרשיד אלנקאד 1/3
 25. נפיס שראבי 1/3
 26. סלימאן בן בו עלי 1/3
 27. ….]אביה [.]
 1. בו אלעז צבאג
 2. אבו אל[על]א [צי]רפ י 1/3
 3. ..ן צירפי .
 4. א]בו אלמגד כהן 1/3
 5. אבו] סעיד 1/3
 6. ….. [.]

.

 1. [...]. . 1/3
 2. אלמ... תמים 1/3

Torn off

left side, on a diagonal, beginning opposite line 16 on right side

כרג ביד הבה //אלכאדם// ח / קבץ ד[כ]אן אלצרפי //בו סעד// מן קרצה / ב ½ / בן אל תעהיע בו אלחסן תמן סכר/א/ [...]...א... א ½ / [....ע]טאר א torn off

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2591.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain