רשימה או טבלה: ENA 2591.4

רשימה או טבלה ENA 2591.4

תגים

תיאור

List of contributions, calligraphically written. With Greek/Coptic numerals. 32 names are preserved, of the type common among Jews at the end of the Middle Ages (ca. 13th–14th century), such as Naṣrallāh (twice), ʿAbd al-Karīm, Khiḍr, ʿAbd al-ʿAzīz, ʿAbd al-Wāḥid. (Information in part from Mediterranean Society, II, pp. 505-506, App. C 130.)

ENA 2591.4 1

1

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. אלמקבוץ מן תפרידה
 2. אלדי בחצרה אל.א' בר'
 3. אלכ' אבר' ס.ק' 6 24
 4. אלח' יוסף עי' 12
 5. אלמע' סעיד ק' 25
 6. אלכ' סלימאן ס 12
 7. אלמע' מנצור צ 25
 8. אלח' סעיד .1
 9. אלמוסי עב [..]
 10. אלמע' אבר' נשו' 2510
 11. ש' מ[..]ל. ..11
 12. אלח' א אלח' קב ..12
 13. אל/ח'/ צדקה דיין 10813
 14. אלח' מוסי כא' 2514
 15. אלח' מוסי גק' 25
 16. [א]לח' אבר' אב.' [..]
 17. [....].. קב' .2
 18. [.....] ..

upside down on right column, beginning opposite line 9 on left side

 1. א[....
 2. ..[....
 3. ..[....
 4. .......]
 5. .[..] .[.].וה.
 6. מוסי [..
 7. מו....[
 8. ....[.].
 9. אם ...

תרגום

ENA 2591.4 2

2

verso

 1. אלמע' נצר אללה טויל [..]
 2. אבר' רגאח 16
 3. אלמע' אבר' כל' 10
 4. יוסף חזן 12
 5. מהדב סדיד 14
 6. עבד אלכרים נצר 10
 7. אלמע' ניסים חז' 25
 8. [א]לח' נצר אללה מע' 12
 9. [...] עבד אלעזיז ן' 25
 10. אלח' עבד אלואחד ואכי' 25
 11. אלמ[ע' י]וסף סכנ' ואכ' 52
 12. אלמע' [...] ½ 35
 13. ואבן אכ'? .1.
 14. שלום צגי' מ[ע'] 10
 15. לוי סדיד 15
 16. עפיף פר' 10
 17. כצר עבד' ½ 6
 18. [[.. ? ½ 19]]
 19. אלכ' סלימאן 91
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2591.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain