רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. e 94/20–21

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. e 94/20–21

תגים

תיאור

List, incomplete and partly defective, of about 33 contributions in gold. Late 11th or early 12th century (Information from Mediterranean Society, II, pp. 476-477, App. C 15)

Bodl. MS heb. e 94/20 20 recto

20 recto

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

תרגום

Bodl. MS heb. e 94/20 20 verso

20 verso

Bodl. MS heb. e 94/21 21 recto

21 recto
 1. אבו אלמנא אלשראבי רבע
 2. אבו אלפצל בן אכת רבע
 3. זריק
 4. א]בו [א]לפרג אלבזאז תמן
 5. אבו עמר/א/ן אלכהן תמן
 6. עטיה אלדלאל תמן
 7. אב]ו אלכיר [..]. רבע
 8. אבו] אלפצל בן צגיר דינאר ו ונצף
 9. אבו אלחסן אלצירפי דינאר ותמ[ן]
 10. א[ב]ו אסחק בן טיבאן תמן
 11. ער]וס אלארגואני רבע
 12. א]בו סעיד אלעטאר תמן

Bodl. MS heb. e 94/21 21 verso

21 verso

verso

 1. .....]........[......
 2. אבו אלטיב רבע
 3. מנצור אלפראש קירטין
 4. אבו אלחסן אלדהקאן תמן
 5. אבו סעד בן נחמאן רבע
 6. צ]דקה אלחלבי תמן
 7. ברכאת בן אלברתג? תמן
 8. אבו אלחסן בן ...[.....
 9. אבו סעד בן ט.[.......
 10. אבו סעיד בן אל[.]פצי רבע
 11. אבו אלמנא בן דאוד ור[ ?
 12. א]בו אלפצל אלטביב [....
 13. עמאר אלצירפי רב[ע
תנאי היתר שימוש בתצלום