רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. IV,14.2 + AIU VII.E.119

מכתב Moss. IV,14.2 + AIU VII.E.119
  1. ציטוט
    Mark Cohen, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 1983).
    כולל digital edition