מסמך משפטי: AIU VII.D.81

מסמך משפטי AIU VII.D.81

תגים

תיאור

Legal document: an agreement concerning a levirate marriage, second half of the 15th century.

תיעתוק

Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
 1. שהדנא נחן אלואצעין כטוטנא
 2. עלי אלשיך מהדב אבן אלמרחום
 3. רצי ע"ס ידיע אלכאהנה ועלי
 4. שקרה זוגת אלשיך פרגאללה אבן
 5. אלמרחום אלמעלם יעקוב אלמערוף
 6. באבן שמס אן אי מן פסך מנהם
 7. ען מא אתפקוא עלי יכון ענדו
 8. עלי סביל אלנדר כמסה ועשרין
 9. אשר[פי] למק[אם א]דונינו שמואל
 10. יכון תחת מלעו...אלי אן ירפעה
 11. וכאן דלך מנהם בקנין גמור
 12. וכאן דאלך בחצר[ת] אלשיך פרגאללה
 13. זוג שקרה אלמדכור וארתצ[י]
 14. בגמיע דאלך וכאן דלך [מוה]
 15. בקנין גמור...
 16. ..... כל

right margin

 1. ואלסכנה בידה... הדאיא...
 2. קדר אלחאל ואלייבום פי אלסנה אלאתיה

left margin

 1. תמנע ען י.ע דלך

תרגום