מכתב: Bodl. MS heb. c 28/44

מכתב Bodl. MS heb. c 28/44

תיאור

Letter from Shelomo b. Yehuda to Avraham Ha-Kohen b. Hagay, Fustat.

Bodl. MS heb. c 28/44 44 recto

44 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. ליקר פאר כק מ ורב אברהם הכהן החכם והנבון החשוב יהי צור [עזרו וצל]
 2. סתרו וירבה כבודו וישלח מקודש עזרו ומציון יסעדו ויתן לו כלבבו וכל עצתו
 3. ימלא בן מר ורב חגי נוחו עדן כאן תקדם יא חשובנו פי אלאסבוע אלמאצי
 4. כתאבי אליה סוא ג כותב תקדמת אליה מני מן אלרמלה ומן אלרמלה אסתעלם מנה
 5. וצייה אברהם אבן מאיר אלאנדלסי רחמה אללה פי מא לר שלמה אבן צמח אל
 6. עטאר זכור לטוב אן כאן אתצל בה אן אברהם הדא קבל ופאתה וצא אלי חשובנו
 7. ואלי אבן נתן אלאנדלסי בגמיע מאלה ואנה וצא באן לאבו אלבשר שלמה אבן צמח
 8. ענדה שי ותקה פי מא יקולה והו יא זקננו אמר עגיב אמר הדא אלרגל אבו
 9. אלבשר הדא תערף בה אנסאן וטלב מנה אייש מא אראד ויחצר ענדה מא
 10. ימנע מן צדיקה לא מן סעה זאידה בל מן כולק כרם פיה וגמיע כסבה מא
 11. ינפקה אלא עלי תלמידי חכמים וערפתה פי כותבי אלמותקדמה אנה ניף
 12. וכמסין דינר מנהא פי גהה אבן אכוה כ"ד דינר אשתרא לה בהא עלי אן ינפעה
 13. גא אברהם הדא ואכדה לא אלאצל רגע אליה ולא אלפרע חתי לאכיה אבו על
 14. פרג הבה קבל כרוגה ביסיר אקתרץ מנה דינארין וסאר ולם ירדהא אללה
 15. ואחתשם אלרגל יטלבהא מנה לם יכון פי חסאבהם אנה יקצי פי ספרתה
 16. וממא כאן בינהם מן אלמוודה חתי ולא כט אכדו מנה פאן כאן אלרגל
 17. וצא פקד ברי באן עלי אלאוציא אן יתבתו מא קד אוצי אליהם ויכלצו אלמית
 18. ואן הם לם יתבתו לא שך אן אלמוטאלבה עליה ושי יחטר פיה חשובנו מא
 19. יכון אלא מוחכם למא פיה מן אלעלם ואלדין אן לא יצייע שי הוא לתלמיד חכמים
 20. ובכאץ למן תקדם מנה הדא אלגמיל להדא אלרגל אלמותופא ולמא יפעלה
 21. מע כל תל חכ ירא פי אלרמלה מן כל מוצע וקד כאן סאל ר נתן אלאנדלסי
 1. שצ אלדי כאן וצל מע אבו אלסרור אבן ברהון דוכר בכיר מסלתה ומתלה כל
 2. מן לה פי הדה אלתרכה כלאם ואלרגל פהו יעלם מא עליה מן אלחוכם אן כאן
 3. מע כל תל חכ ירא פי אלרמלה מן כל מוצע וקד כאן סאל ר נתן אלאנדלסי
 4. שצ אלדי כאן וצל מע אבו אלסרור אבן ברהון דוכר בכיר מסלתה ומסלה כל
 5. מן לה פי הדה אלתרכה כלאם ואלרגל פהו יעלם מא עליה מן אלחוכם אן כאן
 6. לא יותק וכיף ואן אלרגל קד ותקה ולעלה קד נסי כתיר לאנה מא כאן יתבת
 7. סוא אלדנאנר (!) מן סדאגיתה ומא יגוז יצייע עלי מתלה שי ואנא אסאלה חרסה
 8. אללה לא יכון כתאבי הדא מתל אלכותב אלמותקדמה אלדי לם יכון להא גואב ומא

מתלה

 1. אדאם אללה עזה אן לא יגיב מן יכאתב/ה/ מן סאיר אלנאס לאן לא יוגע קלבה ועלי

אנה

 1. אנמא כתב פי חאגה פכיף מן לם יכלף שי ממא ישק עלי מן כותב אליה ואנמא הו
 2. פי תואב פי איצאל חק אלי צאחבה עארי מן כל שובהה פעל מאנא מותפצלא אן

שאללה

 1. יכתץ מן סלאמי אטיבה וכדאלך עלי סידי אלאך אבו יעקב חרסכמא אללה ואדאם
 2. לכמא מא אנעם בה עליכמא ועקב שלום שלמה הנכאה ישועת אל יזכה יראה

תרגום

Bodl. MS heb. c 28/44 44 verso

44 verso

p2 verso

 1. זקננו וחשובנו כק מר רב אברהם הכהן שצ
 2. בן מר רב חגי נוחו עדן
 3. سيدي الشيخ الفاضل ابا سحق محبه ﻻ عدمه
 4. ابرهيم بن حجيث بلغ تجمل الله
 5. اطال الله بقاه وادام عزه وتاييده الفسطاط
תנאי היתר שימוש בתצלום