רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS J351

מסמך משפטי T-S NS J351
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Rivlin, הירושה והצוואה במשפט העברי‎ (in Hebrew) (Ramat Gan: Universitat Bar Ilan, 1999).
  למהדורה ראה
  • p. 388
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition