מסמך משפטי: T-S NS J351

מסמך משפטי T-S NS J351

תגים

תיאור

Recto: Legal document dated 1089–1188 CE, describing a son whose father, before traveling to Yemen, had given him, as ẓedaqa, two houses. The father then gives this on his death-bed to his wife (the son's mother) and declares that everything in and outside the house either belongs to or is given to her. He frees her from all oaths. (Information from Goitein's index card). VMR

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . . . . . .] דיאר אלימן וכתב לי בהמא כתאב צדקה באלעדים אשה[דהם
 2. . . . . . .]ה . . . קד געלתהמא במתנה לאחר מותי לואלדתי תתצרף פיהמא בע[די
 3. תצ]רף אלמלאך ואנא מקר להא אלאן בחצרתכם אן ליס לי ענדהא ולא פי אלבית
 4. לא דינאר ול]א דרהם ולא [אתא]ת ולא רחל ולא שי ממא ימתלכוה אלנאס וינתחלוה תחת כל
 5. . . . . . .] כל מא פי אלבית מן אתאת ופרש ו. . . . ותיאב וגטא [. . .] ואלה בית ומ[.
 6. כלה] להא דוני ומא לי פיה שי אדרי אלדי תנפד עלי מן מאלהא ותמונני ותכסו[ני
 7. . . .] ואן כאן לי שי פי אלבית או פי גיר אלבית ממא כסבתה פי עמרי הדא
 8. . . .]ף או מן גירה ממא והבה לי ואלדי וממא אקתניתה פקד געלתה להא
 9. . . . .] לאחר מותי מע אלדארין אלתין פי אלבטאטין וליס לאחד מן וראתי אן
 10. . .]תהא ולא יסתחלפהא עלי מא אכלפה בימין מן סאיר צנוף אלאימאן
 11. תקילהא וכפיפהא ואפילו על ידי גלגול או חרם סתם אד לם אכלף גיר אלדארין
 12. אלמדכורתין וקד געלתהמא להא במתנה לאחר מותי ואן כאן לי שי פי אלב[ית
 13. או פי גיר אלבית פהו איצא להא במתנה לאחר מותי ואשהדנא נח[ן אלחתם
 14. לתחתא עליה בגמיע מא דכר פי הדא אלכתאב ומגו מרעיה [אתפטר לבית
 15. עלמיה וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ומה דהוה קדמנא [. . . . . . . . . . . . .
 16. בשבה דהוא אחד עשר יומין בירח שבט דשנת את[. . . . . . . . . . . . . . .
 17. בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה [. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תרגום