מכתב: T-S NS J343

מכתב T-S NS J343

תגים

תיאור

Petition to Avraham al-Nafis from Bu al-Faraj. (F. Niessen and A. Shivtiel, ed., Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge Genizah Collections, 602) EMS

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אלממלוך בו אלפרג יכדם מגלס אלמולי אלשיך אלאגל אלתלמיד ר אברהם אלנפיס שצ
 2. וינהי בעץ אלשוק למשא [ . . . . אל]בארי יקרב אלפרג ויעין עלי דלך במנה ולטפה
 3. וגיר דלך תעלם אלחצ[ . . . . . .] תזאל מתפצלה ופי כל וקת יצלנא תפצלה/א/ ויעז
 4. עלי אחמאלך דלך . . . . . ואלאן מא מצי מצא סאלה אלמולי באעתקאדה פי
 5. שרע אללה יחמל אלמולי ען נפסה וען אלממאליך דלך לאן וגוההם פי אלארץ
 6. וקד חצל מן תפצלה ומואצלה צדק מודתה וכרם אכלאקה פוק אלחאגה ואלממאליך
 7. צדר אלשבועה עלי אלחצרה בשם ייי לא תנפע ללממאליך שי אכתר פאללה
 8. תע יתמם רזקך וירזקך עלי קדר נפסך ואשתהי מן אלמולי ידכר אלמולי אלדיאן שצ
 9. ו]אן כאן מאיר . .ופי מצ.ר תנא אלתי יש. . יקים גאהה צפוה וינפד אלמ. .ור.ת
 10. ומא יכפא מא אצאבנא אלא ונתע[ . . . . . . . . . . . . . ] אלשוי אלבלטי אלרקיק מא

תרגום

verso

 1. ללממלוך וצייה אלא הו אן כאן מוגוד ולם יכפי דלך עלי אלחצרה כלפה פלא עדמת
 2. תפצלהא וחצרתהא וחצרה אלואלד אלעזיז ואלאך אלגליל אלרשיד ואלאולאד אלנגבא
 3. ואלשיך אלאכרם ובניה ומן ענדה וכל מן חאל חאלה ותשמלה ענאיתהא אלסלאם אלתאם
 4. וסע אלממלוך ירגב אן . . . . . . יה כמתל פ . . . לא יעדמנא תפצלכם . . . . .