מכתב: T-S NS J291

מכתב T-S NS J291

תגים

תיאור

Beginning and end of an important business letter written after the arrival of the sender from Mahdiyya to Alexandria, containing a list of prices. Dated to the end of the 11th or the beginning of the 12th century. (Information from Mediterranean Society, I, p. 221, and from Goitein's index cards)

T-S NS J291 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. מולאי אלשיך אלגליל אדאם אללה עזה וסעאדתה ונעמאה
 2. נעלמך סלמך אללה אן קד וצלנא סאלמין בחמד אללה
 3. בעהד לה יום ואלדי כאן מעי בעתה ונצת תמנה
 4. דנא מראבטיא ומצריא וגבת מעי מ וקיא
 5. ענבר לך פיהא אלנצ. אן כאן תרא אן נגיבה
 6. מעי או נביעה הון וכאן ביע אלנאס פי אלמהדיה
 7. לך מד פלפל סב קסט לה בקם נה ניל קכ
 8. כתאן טייב יד די ונחב אן תכאתבני אן כאן
 9. נטלע אם לא [[ונון]] ואני משגול אלסר מן עלאן
 10. ואבי יעקוב אן //כא.// וצלו או ענדך מנהם כבר ותערפני
 11. אחואל אלאטפאל וכאן ביענא אלארגואן בנ די
 12. . . . . . . . ] צוף כ די אלקנטאר ואלבאן בדינרין
 13. . . . . . . . . . . . . . . .] באכתר מן דינרין וקד
 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]נרי אלוקיא
 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] סוכר בדינרין

תרגום

T-S NS J291 1v

1v

verso

 1. ובנת אלמילי תקבץ חקהא בט[לבה ]א ובעד דאלך תבתו
 2. אלטלבא שאהד שאהד לא מא וגדו אכתר וחלף כל ואחד
 3. מע שאהדה וכתבו בדאלך [[.]] וכאלאת אן תבתת להם
 4. הונא כרג מן אלמאל אלקק אלמדכורה וקטמו אלבארי ואן לם
 5. .תבה אן ורתו אולאדה עלי חסב אלעאדה וקד סלוני אל
 6. גמאעה אלדין אן נתוכל להם פי הדה אלקק די ומא געלני
 7. אצומה להם בדאלך אלא לעל יצח לי שי מן מא לי ענדה ווגהו
 8. אלגמאעה כתב אלי סיידנא פי הדה אלקצה ומא לחקה
 9. ננזלהם ולך איצא פיהא מן אלגמאעה כתאב נחצ[רה
 10. ומא ירתגיו אלאיתאם אלא פצל אללה ופצל סיידנ[א נאעזה
 11. אללה ואנא אבי אלסרור נקבל חצרת סיידנא ואלסא[. . . .
 12. ונשתהי מנך אן תערף סיידנא גד/./עי בדאלך וסבאע
 13. וולדה אלסלאם ואלשיך אבי אסחק אלסלאם וכל מן תשמלה ענאיתך
 14. אלסלאם
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J291: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.