מכתב: T-S NS J286

מכתב T-S NS J286

תגים

תיאור

An addendum to a letter, informing a man that his son was arrested in Bijaya (Bougie in present-day Algeria) and his belongings were confiscated because he did not have any certificate attesting to his relationship with a woman with whom he was found. (Information from Goitein, typed texts) See also ENA 3901.5.

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. וסוי דלך נעל[מך] אן [נחן משתאקין
 2. אליך ומסתוחשין [מ]נך ונעל[מך
 3. אן וצל אחד ודכר אן ולדך נס[ים
 4. סאפר מן סבתה אלי בגאיה ואן
 5. צאחב בגאיה וגד מעה מראה
 6. פקאל לה איש האדי מנך קאל
 7. זוגתי פקאלו לה אין כתאבהא
 8. פקאל לה מא להא כתאב [. . . . .
 9. אכד גמיע מאלה וחבסה ו[לט י]כלי
 10. לה שי פאללה אללה
 11. לא תתהרא

top margin, straight line at 90 degrees to main text

אע]למך דלך בעד אלסלאם ושלום

תרגום