רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS J138

מסמך משפטי T-S NS J138
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה
 3. ציטוט
  Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital translation