רשימה או טבלה: T-S NS 321.27

רשימה או טבלה T-S NS 321.27

תגים

תיאור

Recto (secondary use): Genealogical list written in childish letters—this is the hand of the cantor Abū Sahl Levi (d. 1211). (Information in part from Goitein's index cards)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בית שמואל החבר וח חנניהו
 2. ושני חמ אברהם הש
 3. זכ צדק שמואל וח. .יה
 4. וע אברהם ואחיו התלמיד
 5. ועד מנשה הכהן וחמ
 6. סעדיה כתר בית מטרוח
 7. באלחזאן בשמריה הכהן
 8. אלהדר. אליסוד ב ישועה
 9. וחמודו אלעזר [[ב.די]]
 10. אלעזר נ אלעזר יז ופרחיה
 11. וח.[[שלמה]] בר תמים רח יפת
 12. וחמ נתנאל בן עדי
 13. שמחה
 14. ה. . . .

תרגום