רשימה או טבלה: T-S NS 320.30 + T-S AS 146.218 + T-S AS 151.71

רשימה או טבלה T-S NS 320.30 + T-S AS 146.218 + T-S AS 151.71

תגים

תיאור

List of names of poor persons, without numbers. (Information from Mediterranean Society, II, p. 456.) On the smaller piece (T-S AS 146.218), names include Abū l-Bayān, al-Lebdiyya, Abū Zikrī, and the wife of Abū Kathīr. On the smallest piece (T-S AS 151.71), names include the daughter of Surūr, the Alexandrian woman, and Umm Khulla. (Information in part from CUDL.) Joins: Alan Elbaum. There are probably additional joins waiting to be found.

T-S NS 320.30 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto, left page:

 1. תבת גרידה אלעניים אללה יעינהם
 2.                      בת טובים
 3. מערפה ר יצחק                      הושענא
 4. אבו נצר בן אלחבר שלום
 5. מערפה | חביש               מערפה אברה[ם] | אלרפא
 6. אמ]ראת אלשדך(?)        אמראת אבו כתיר
 7. אללבדיה                        עכאויה(?) דאר אללבד(?)    
 8. אלאנדלסי אלשומיר        שומר מעאלי
 9. בן אלחדא
 10. ד]אר אבו עמראן             אם פצל //[מ]ערפה סלאמה//

תרגום

T-S NS 320.30 1r

1r

Verso, right page:

 1. בית רעבוב                     בית אלצעורי
 2. מערפה צאעד                אמראה בן נפיע
 3. חמאת שמילה                אבו הלאל אלא|טרוש
 4. איתאם בן שכניה           מערפה אבו זכ[רי
 5. עכאויה מן אלשבויים     אלדי כאנו פי דאר
 6. מערפה בן צלחון            אבו אלביאן
 7. ] . . . אלדוקי                  מטלקה אבו סעיד

Verso, left page:

 1. שמחה אלמכל רצי אלסקא
 2. אמראה סלאמה סלמאן אלכאדם
 3. כאדמת אלעראקיין יתים שמחה אלחפאר
 4. אלאיתאם אלרום יעקוב שומר דאר אבו אלחסין
 5. אם סלאמה בנת אלחלבי צהר
 6. אלמעלמה אבו כליפה
 7. אלדמיאטיה אלמעלם אלדמיאטי
 8. נתן בן בנת אלרצאץ
 9. והיב אלזגאג כלאם
 10. מכתאר אסחאק
 11. אבו אסחאק אלחגאזי אללוי
 12. אלרקוקי אמראת מסאפר
 13. אלמגרבי אלברקי . . .[
 14. מערפה א[
 15. אל. .[

T-S AS 146.218 1r

1r

T-S AS 146.218 1v

1v

T-S AS 151.71 1r

1r

T-S AS 151.71 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 146.218: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S AS 151.71: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S NS 320.30: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.