רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S NS 228.3

רשימה או טבלה T-S NS 228.3
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  נחמיה אלוני, הספרייה היהודית בימי הביניים: רשימות ספרים מגניזת קהיר‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
  למהדורה, תרגום ראה
  • pp.183–85
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition