מסמך משפטי: T-S NS 154.165

מסמך משפטי T-S NS 154.165

תגים

תיאור

Declaration of a father and husband, testifying that he had not married anyone before the mother of his first-born and that he had not sired a child before this one. Written by Ḥalfon b. Menashshe (ca. 1100-1138). (Information from Mediterranean Society, III, p. 279)

T-S NS 154.165 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. מא תזוגת קבל אתצאלי בואלדתה באמ[ראה
 2. ולא רזקת מעודי ולד קבלה וכל דפע [
 3. הדא אלכלאם ובדלך אשהד ואקטע אל[
 4. ארתיאב בהא והדא מא ענדי מן הד[
 5. דאשהיד קדמנא אנן בי דינא ומאן [
 6. הנכבד דנן כתבנא וחתמנא ויהבנ[א
 7. וכאן דלך פי אלעשר אלאוסט מן חדש [
 8. שנין למניינא דרגיליננא ביה בפס[טאט
 9. ובריר וקיים: תלי ביני שיטי פכא[ן
 10. וכתיב על גיהטא לנא פיהא [

תרגום

T-S NS 154.165 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS 154.165: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.