רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S AS 149.13

מסמך משפטי T-S AS 149.13
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition
 3. ציטוט
  Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital translation