מסמך משפטי: T-S AS 147.12

מסמך משפטי T-S AS 147.12

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Prenuptial contract of Moshe ha-Kohen b. Yosef and the daughter of Shemarya ha-Kohen, stipulating the details agreed upon for the marriage. Dated ca. 1220. (Information from Mediterranean Society, III, p. 403)

T-S AS 147.12 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בתאריך תאמן ועשרין אב יהפך לשמחה
 2. שידך ואירס מר ור משה ה[כ]הן בר מר יוסף
 3. ית הבת הבוגרת בת מר ורב
 4. שמריה הכהן סט ואלשרוט בינהם אן יכון
 5. אלמקדם כמסה עשר דינאר ואלמאוחר סתין
 6. דינאר עלי גארי אלעאדה פי אל כתבות
 7. אלמכתתבה פי מחרוס מצר ואן יכון סכנהא
 8. בידהא פי מצר אלי מדה סנה אתנעש שהר
 9. ואדא מצית(!) מעה אלי בלביס יכון סכנהא
 10. בידהא ולא יזוג . עליהא ולא

תרגום

T-S AS 147.12 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 147.12: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.