רשימה או טבלה: T-S Misc.8.67 + Halper 465

רשימה או טבלה T-S Misc.8.67 + Halper 465

תגים

תיאור

Secondary use: Two fragments from a list of male persons, mostly craftsmen or foreigners (Goitein surmises that they are people for whom the capitation tax was [to be] paid). Several names are preceded by ṣaḥḥa, 'paid.' Each name also ends with a line extended to the end of the column, possibly signifying that it has been paid. (Information from Mediterranean Society, II, pp. 466–67, App. B 106.) Many of the people listed bear surnames indicating their place of origin, including Baghdad, Amid (in Iraq), Aleppo, Damascus, Tiberias, Gaza, Sicily, or indicating their profession, including porter, packer, night watchman, dyer, soap maker, or mosaic craftsman. Mark Cohen's transcription of Halper 465 appears below. Some of the names on T-S Misc.8.67 are: Naṭīra b. Yosef al-Nāṭūr (the watchman); Naḥum b. Khalaf; [...] b. Baqāʾ b. Zuhayr; Nissin b. Sahlān; [...] b. Isḥāq ʿAkkāwī; Wahbān b. [...]; Wahb b. Ibrāhīm al-Mawṣilī.

Halper 465 p. 1

p. 1

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

Right column:

 1. ..] בן יוסף טואף ס
 2. ..]. בן סלימאן דמשקי

Left column:

 1. יוסף בן אבראהים צבאג
 2. יחזקאל בן אסחק
 3. יוסף בן עמראן [[...]]
 4. צח יעקב בן מוסי חלבי ס
 5. יוסף בן אסחק אלחמאל
 6. יוסף בן חסן צבאג
 7. יושיה בן נחום
 8. צח יהודה בן כלף אלחזאן? ס
 9. צח יוסף אלסקלי
 10. יוסף בן עלון אלמזוק (=אלמסוק?)
 11. יעקב בן יוסף טבראני חמא[ל
 12. צח יעיש בן חסדאי
 13. יוסף בן פרקאן שעראני ס
 14. יעיש בן פהד אלבגדאדי
 15. יוסף בן יעקב חמאל
 16. צח יוסף בן נחמיה
 17. צח יוסף בן דאוד אלרכמה?
 18.  

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Halper 465: University of Pennsylvania Libraries