מכתב: CUL Or.1081 J43

מכתב CUL Or.1081 J43

תגים

תיאור

An exceptionally angry letter, complaining that the artisan, instead of returning the finished product, began to haggle about the price. (Information from Mediterranean Society, I, p. 86)

CUL Or.1081 J43 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בה
 2. אלשיך דאווד יעלם אנני עתבאן עליה
 3. גאיה מא יכון אלשאגל כונה יכאסר
 4. ולא יסיר שי ומא בקית אתק
 5. לך בקול אבדא לאן אלאנסאן
 6. אנמא הו ענד קולה מוקוף ואדא
 7. לא יכון לה קול אלכלאם מעה בטאל
 8. ואלאן ערפני אן כנת תמאטל ולא
 9. תסיר שי מא ארגע אסיר לך
 10. אצלא לאנני מא אחתמל

right margin, diagonal, upside down

 1. מן יתלאהא
 2. בי ושלום

תרגום

CUL Or.1081 J43 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1081 J43: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.