רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: CUL Or.1080 J93 + T-S 8.130

מסמך משפטי CUL Or.1080 J93 + T-S 8.130
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, Mediterranean People.
  לתרגום ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition