מסמך משפטי: CUL Or.1080 J153

מסמך משפטי CUL Or.1080 J153

תגים

תיאור

Legal fragment. End of a marriage contract, signed by Efrayim b. Sadoq, Shelomo b. Mevorakh and Yosef b. Nissin.

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. . . . . . . . . . . . . . . .]ן [. .]ת [.]חלי
  2. ונדוניא שבעין וחמשה דינרין דד[הבא
  3. כלף דנן ועל ירתוהי בתרוהי אחריו [
  4. מן גלימא דעל כתפיה דלא כאסמכ[תא
  5. כתובתא מן יומא דנן ולעלם וקנינא מן [
  6. בת אהרן בכל מה דכתיב ומפרש לעי[לא

. . . . אםפה ו . . נ .

  1. אפרים בר צדוק סהלאן בן אברה[ם

. לץען רז זל הה . ע .

  1. שלמה בר מברך דוד בר יפ[ת
  2. יוסף בן נסין

תרגום