רשימה או טבלה: CUL Or.1080 J138

רשימה או טבלה CUL Or.1080 J138

תגים

תיאור

Recto: Account of Abū l-Faraj the physician upon his arrival from Damietta. Dating: ca. 1130 CE (based on the dating of verso). In Judaeo-Arabic, Arabic script, and Greek/Coptic numerals. People mentioned: Abū l-Surūr Ibn al-ʿAnānī; Abū l-Ḥasan Ibn al-ʿAni; Abū Naṣr Ibn al-Bār[...]; Zayn; Abū l-Munā b. [...]; Abū l-Ḥasan b. Abū Sah; Mūsā al-Sabrāwī(?); and Bu l-Faraj Ibn al-Shuwaykiyya.

CUL Or.1080 J138 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto - left side

 1. בש רחמנא
 2. אלדי ענד אלשיך אבו אלפרג אלטביב
 3. ענד וצולה מן דמיאט ה דנאנ[יר
 4. ענדה תמן דאבה וסרג ד דנאניר
 5. ענדה ען עמל זרב קס דרהם
 6. ענדה ען תמן בצאעה אנפדהא מעי
 7. אלי דמיאט ו דנאניר
 8. אלא תלת
 9. וענדה ביד אבו אלסרור בן אלענאני
 10. נצף ורבע דינאר
 11. וענדה ען הרש מערקה גי דרהם
 12. וענדה ען מלחפה טי דרהם
 13. וענדה ביד בן אלעני אבו אלחסן דינאר
 14. וענדה כצארה געל ול דרהם
 15. וענדה חק גבאיה נ דנ ה דנאניר
 16. פי מודה סתה אשהור
 17. וכאן להא ענד ארבאבהא
 18. ארבעה סנין זאיד ונאקץ

תרגום

CUL Or.1080 J138 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J138: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.