מסמך משפטי: CUL Add.3413

מסמך משפטי CUL Add.3413

תגים

תיאור

Court record written and signed by Hillel b. ʿEli. Dated: Thursday, 23 Ḥeshvan 1410 Seleucid = 21 October 1098 CE. Containing an agreement between Abū l-Munā and Abū l-Faḍl regarding a debt of 55 dinars, 35 of which were to be paid immediately and the remaining 20 at the middle of Kislev. Also signed by Shelomo b. Yosef Av ha-Kohen and Yiṣḥaq b. Shemuel. There is an addendum or subsequent court record, in a different hand, concerning Abū l-Munā and 90 jars of wine as well as other commodities and someone named Ṣāʿid. This record is signed by Yiṣḥaq b. Shemuel, Avraham b. Shemaʿya, and David b. Yaʾir ha-Shofeṭ. This record is probably related to Bodl. MS heb. e 101/16 (PGPID 2475), which in fact used to be listed as a join on this PGP record. Goitein's index card suggests that the Bodl. document is a continuation of this document, however both documents are completed and signed—so more likely they are two distinct documents. (Information mainly from Mediterranean Society, II, p. 512, and from Goitein's index cards.)

CUL Add.3413 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אלדי אסתקר בבית דין בין אלשיך אבי אלמנא ובין
 2. אלשיך אבי אלפצל בדרך פשרה בעד קטע גמיע
 3. אלכצאים ואלמטאלבאת אן יסלם אבו אלמנא דנן
 4. ל[אבו] אלפצל כמסה וכמסין דינ מנהא כמסה ותלתין
 5. דינ מעגלה ועשרין דינ מאגלה אלי נצף כסלו
 6. מן הדה אלסנה אלתי הי סנה אתי וכדלך קבל עלי
 7. נפסה אבו אלמנא דנן אן ידפע לה אלעשרה דנא
 8. אלדהב אלמכסור ודינאר דהב עין צחיח בעד
 9. אן יקבל עלי נפסה חרם [[באסם כל בר ישראל]]
 10. פי דלך באנה מא קבץ מן תמן הדא אלדהב אלמכסור
 11. שיא ובעד דלך יסתוגבה אבו אלפצל דנן ואסתקר
 12. בינהמא פי אלנביד אן ידכל מן יערף יעזל מא
 13. לא יותרה אבי אלפצל פאן אכתאר בדלה
 14. דפע לה אבו אלמנא בדלה ואן אכתאר תמנה
 15. אכד אלתמן בסער אלוקת ואסתקר בינהמא פי
 16. כמאר ומערקה אן יכרג אבי כתיר אלפרנס דלך
 17. אלי סוק אלבזאזין ויודיהא לאהל אלכברה פמא כאן
 18. בינהמא מן וכיסה קאם בה אבו אלמנא דנן לאבי
 19. אלפצל ואסתקר בינהמא פי מא בקי ענד אלצואף
 20. והו דינארין ותלת ורבע אן אקרבהא אלצואף
 21. אנהא ענדה באקיה כאנת לאבו אלפצל יפתצל

תרגום

CUL Add.3413 1v

1v

verso

 1. בהא מעה ואן דכר אלצואף אנה קד סלמהא לאבי אלמנא
 2. אחרם חיניד חרם סתם עלי מן אכד הדה אלדינארין
 3. ותלת ורבע או בעצהא ולא יקרבהא //וברית חיניד דמהא.י אבי אלמנא// ואקני מנהמא
 4. גמיעא עלי גמיע מא תקדם דכרה מן הדה אלשרוח
 5. בכלי הכשר לקנות בו בבטול כל מודעי ותנאי פי
 6. יום אלכמיס כג מן מרחשון שנת אתי לשטרות
 7. שריר וקיים וכתבנא וחתמנא דליהוי לזכו ולראיה
 8. שלמה הכהן ביר יוסף אב זקל
 9. יצחק ביר שמואל נע הלל ביר עלי זל
 10. ומן בעד הדא אלאסתקראר אתפקא פי אמר
 11. אלנביד אן אדא וצל אלי מלך אבו אלמנא
 12. אלתסעין גרה נביד כאן קבלה ופי דמתה
 13. ען תמן דלך תסעה דנאניר וען תמן

>

 1. אלמערקה דינאר פדלך עשרה דנאניר גיר חבה
 2. יסלמהא אליה ען פסח //עלי ידי אבו [[אלמנא]] עלא צאעד// אדנא מן שנת
 3. אתי והדא אלאתפאק בקנין שלם בבית דין
 4. יצחק ביר שמואל נע
 5. א]ברהם ברבי שמעיה החבר נבתויא נין שמעיהו גאון נע
 6. דויד ביר יאיר השופט נע
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Add.3413: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.