מכתב: CUL Add.3345

מכתב CUL Add.3345

תגים

תיאור

Letter addressed to Yosef ha-Kohen b. Simha, asking for help. In Hebrew. The writer was hit by a crisis that forced him into poverty and then this was complicated by debts. He wants to be on his way and to join Avraham al-Ger (the proselyte) on his journey to Ceuta, intending to make appeals (there). (Information from Goitein's index cards and Goitein, Med. Soc., x C. 1, n.35.) Written bt Berakhot b. Shmuel.

CUL Add.3345 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אברכה את ייי בכל עת תמיד
 2. תהלתו בפי
 3. בייי תהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו
 4. פודה ייי נפש עבדיו ולא יאשמו כל החוסים בו
 5. חונה מלאך ד' סביב ליריאיו ויחלצם
 6. חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לייי
 7. אשרי משכיל על דל וגמ ימלטיהו ייי
 8. מלוה ייי חונן דל וגמולו ישלם לו
 9. מי הקדימני ואשלם תחת כל השמים לי הוא
 10. להדרת יק צפי תפא כגק מרינו ורבינו
 11. יוסף הכהן סגן הכהנים אלוף הקדשים
 12. ומחמד הנפשים וחכם חרשים צמרת
 13. הארז מעין המתגבר הר התורה יסוד
 14. המורא נר המצוה כליל הענוה נטע השכל
 15. ונצר היושר וגזע הבין וסעיף הכושר שתיל
 16. הדעת והמזמה נחל נובע מקור חכמה
 17. עץ נחמד למראה וטוב למאכל ניבו מתוק
 18. לשפתים ותאוה הוא לעינים שתול על מים
 19. רבים לא יירא חום ומגערת ולא ידאג בשנת
 20. בצורת על מי תהום מטעתו ובין עבותים
 21. צמרתו מטע ייי להתפאר בצביו ולהתעדן
 22. בפריו כל עץ בגן אלהים לא דמה אליו ביופיו
 23. הכוכב המזהיר והאור הבהיר בר כגק
 24. הד יק צפיר תפא מרינו ורבינו אדונינו
 25. שמחה הכהן הנכבד האדיר היקר
 26. ראש הידועים ואביר הרועים הוד הזקנים
 27. ועטרת המבינים ימלא בטוב ימותיו
 28. ובנעימים כל שנותיו ויברך וישמור
 29. ויעזור וינצור כלל חמודיו השרים האדי
 30. מקטנם ועד גדולם לנצח אמן ואלסבב אל
 31. מוגב פי אלאדלאל עלי תפצלהא ואלתגסר
 32. עלי מכאתבתהא ינקסם לוגהין אחדהמא
 33. סמעתהא אלגמילה ואפעאלהא אלפצילה
 34. ואלתאני לצרורה דעת והודא אלכאדם
 35. ישרח מנהא מא תיסר והו אנה ממן כאן
 36. ללה עליה נעמה ופצל וגלאלה תם לחקתה
 37. גואיח אלזמאן //ונואיבה// וסהאמה תם רכבתה אלדיון
 38. פקצי לה אלמגיי אלי הדה אלמדינה הקבה יחפץ אהלהא
 39. ויכתר פי ישראל אמתאלהם ולא ישתתהם
 40. ויגניהם גמיע ען מסאלה אלמכלוקין פתפצלו
 41. פי חקי אכתר //מן// אלואגב תם לם יחצל מא
 42. יסתקלבה עתרה פאקאם אלממלוך ולה
 43. הונא מדה סנה ונצף יגוז אלוקת כיף אתפק
 44. כמא יכון אעדאיך ובאגציך תם צאקת
 45. בה אל [[אס.]]אסבאב ואנגלקת פי וגהה אל
 46. אבואב חית אכתאר אלמניה וסאמת נפסה
 47. אלחיוה אלרדיה פענד דלך דאם סלוך אל
 48. מהאלך פשער אן אלשיך אלאגל אברהים אל
 49. גר מאצי אלי אלגרב קצר //מדינה// סבתה וכאן קד
 50. אגתמע באלכאדם אקואם יהוד מן אלגרב
 51. ואשארו עליי באלמציי בסבב אלאסתרפאד
 52. פטרחת רוחי עליה וסאלתה פי אכדי אכון צחבתה
 53. ואלי אלאן לם ינעם לי וקד קצדת באב אללה תע
 54. ובאבכם פי אלמסאעדה פי שי ברסם אלזאד
 55. ואלמסאעדה ואבדאל אלמגהוד בנכות .סאל
 56. משהורה פי סואלה פי אלמסאעדה שאכון
 57. צחבתה בחסב קלה דרבתי וקלה מכברת
 58. ברכוב אלבחר ותרחמו כברתי ושיכוכתי
 59. הקבה יקיים על הדרתך הקדושה דכתיב

תרגום

CUL Add.3345 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Add.3345: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.