מסמך שלטוני: ENA 2177.1

מסמך שלטוני ENA 2177.1

תגים

תיאור

State document, wide-line spaced, fragmentary. Mentions the arrival of a group "wa-waṣalat al-jamāʿa", and maybe barley "al-shaʿīr". Also mentions the beginning of a date "in the year xx7".