טקסט ספרותי: HUC 1296

טקסט ספרותי HUC 1296

תיאור

Piyyuṭ probably for the ʿAvoda section of the Yom Kippur service. Looks like the hand of Yedutun ha-Levi.