מסמך משפטי: ENA NS 71.2

מסמך משפטי ENA NS 71.2

תגים

תיאור

Verso: Legal document in Arabic script. Several names are mentioned. Needs examination for content.

ENA NS 71.2 2

2

תיעתוק

תרגום

ENA NS 71.2 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 71.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain