מסמך משפטי: ENA NS 71.2

מסמך משפטי ENA NS 71.2

תגים

תיאור

Legal deed regarding inheritance of a land in the hand of Efrayim b. Shemarya. There is also a document in Arabic script on the other side. AA

ENA NS 71.2 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 71.2 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 71.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain