מסמך שלטוני: T-S NS J75

מסמך שלטוני T-S NS J75

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2024

תיאור

Blessings for the caliph or sultan in Judaeo-Arabic. Presumably practice for a petition (cf. Moss. IV,56.1 and T-S NS 110.26).

T-S NS J75 1v

1v

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
 1. ]א צאחב[
 2. ]תבקי לנא חיא[ה
 3. סי]ף אלאסלאם אלמלך
 4. ] בנצרה ואידה
 5. ואעל]א כלמתה ותבת נעמתה
 6. ותולא חפ . . ה וכראמתה ובסט ידה
 7. וכלד מלכה ונצר עסאכרה ואהלך
 8. אעדאה וגעלנא כלנא פדאה
 9. וזאדה סעאדה ועלא וטול עמרה
 10. וחפטה בחפטה

תרגום

T-S NS J75 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J75: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.