רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S Ar.54.88

רשימה או טבלה T-S Ar.54.88
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #325
 3. ציטוט
  Menahem Ben-Sasson, יהודי סיציליה 1068-825‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1991).
  למהדורה ראה
  • #75, pp. 337-9
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה