רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S Ar.51.80

רשימה או טבלה T-S Ar.51.80
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  נחמיה אלוני, הספרייה היהודית בימי הביניים: רשימות ספרים מגניזת קהיר‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  • pp.66–67
  • pp.66–67