רשימה או טבלה: T-S Ar.51.80

רשימה או טבלה T-S Ar.51.80

תגים

תיאור

One page is a book list, and one page is an inventory of items of clothing without prices except the first 4 items. Dating: early 13th century. (Information from Goitein's index cards)

T-S Ar.51.80 1r

1r

תיעתוק

נחמיה אלוני, הספרייה היהודית בימי הביניים: רשימות ספרים מגניזת קהיר‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
 1. תפצילה תוב חרפה בלא תפציל
 2. . . . . . . . .
 3. חזה

א ב

 1. תפצילה סמסמי תוב //גדיד// פאתחי

ג

 1. כרקה גדידה טולהא

ני ב ה

 1. חזה איצא גדידה ערצי מצ פי
 2. ערצי לאנס גדיד גרקה מנה
 3. גבה גדידה דראעין

קל

 1. תוב כתאן פאתחי
 2. תוב מלון פאתחי
 3. תוב סמסמי פאתחי
 4. עמאמה מחשוה
 5. עמאמה ביצא
 6. חזתין ערצי כליע
 7. תוב כתאן פאתחי כליע

תרגום

T-S Ar.51.80 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.51.80: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.