רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: T-S Misc.35.48 + T-S Ar.48.121

טקסט ספרותי T-S Misc.35.48 + T-S Ar.48.121
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • #012
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition