מסמך שלטוני: T-S AS 182.312

מסמך שלטוני T-S AS 182.312

תיאור

Capitation tax receipt for Mūsā b. Futūḥ al-Yahūdī in Alexandria. Same cluster: T-S AS 178.69 (PGPID 36898) T-S AS 180.22 (PGPID 37373) T-S AS 182.312 (PGPID 38982) T-S NS 327.43 (PGPID 25835)