מסמך שלטוני: T-S AS 180.22

מסמך שלטוני T-S AS 180.22

תיאור

Receipt for the capitation tax of Mūsā b. Futūḥ al-Yahūdī. Location: Alexandria. Amount: 2 dinars. Same cluster: T-S AS 178.69 (PGPID 36898) T-S AS 180.22 (PGPID 37373) T-S AS 182.312 (PGPID 38982) T-S NS 327.43 (PGPID 25835)